Rozpoznawanie potrzeb starszych i niepełnosprawnych oraz konsultowanie planowanych i realizowanych inwestycji przez gminy

81,5% skontrolowanych gmin podejmowała działania służące rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań starszych i niepełnosprawnych mieszkańców odnośnie przestrzeni publicznej

63% skontrolowanych gmin nie konsultowała planowanych i realizowanych w przestrzeni publicznej działań inwestycyjnych pod kątem dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością

Nie skorzystano ze wsparcia nawet przy realizacji inwestycji znacznych rozmiarów, takich jak budowa lub przebudowa: stadionu, pływalni, węzła komunikacyjnego, budynku komunalnego.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.