Rozwiązania kompensujące niepełnosprawności

 1. niepełnosprawność narządu wzroku:
  • oznaczenie w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe
  • ścieżki i mapy dotykowe
  • kontrast barwny
  • komunikaty głosowe (komunikacja miejska, przejścia dla pieszych)
  • dokumenty w formie umożliwiającej ich odczytanie i wypełnienie przy pomocy komputera wyposażonego w program czytający
  • audiodeskrypcja (muzea, kina, teatry)
 2. niepełnosprawność narządu ruchu:
  • alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania różnic wysokości (windy, platformy, schodołazy)
  • odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych
  • miejsca odpoczynku z  ławkami
  • odpowiednie parametry elementów wyposażenia, np. wysokość blatów
  • specjalnie dostosowane pomieszczenia, np. toalety
  • drzwi automatyczne
 3. niepełnosprawność narządu słuchu:
  • stosowanie urządzeń wspomagających słyszenie (np. pętle indukcyjne)
  • stosowanie komunikatów i oznaczeń tekstowych (tablice zmienno-znakowe, tablice informacyjne, piktogramy itp.)
  • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia twarzy rozmówcy (umożliwia czytanie z ruchu ust)
  • zapewnienie personelu ze znajomością języka migowego (w szczególności w urzędach, szpitalach) lub usługi videotłumaczenia

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie: Kowalski K., Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr I/2013 (6), Biuro Planowania Dostępności, Warszawa.