Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80,5%, grupa wydatków bieżących jednostki 7,7%, wydatki majątkowe 5,4%, pozostałe wydatki bieżące 4,2%, podróże służbowe zagraniczne i krajowe 2,1%, Świadczenia 0,1%.