Na lekcjach WF-u nie ćwiczy: 30% uczniów szkół ponadgimnazialnych, 23% uczniów w gimnazjach, 15% uczniów w klasach 4-6. Główne powody: niatrakcyjne zacjęcia i względy zdrowotne.

Zdrowie uczniów: 56% szkół nie prowadzi zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 330000 uczniów ma znikształcenia kręgosłupa, 120000 uczniów ma nadwagę lub jest otyłych.

Bezpieczeństwo uczniów na WF-e: 20% szkół organizuje zajęcia WF w Warunkach, które nie gwarantują uczniom bezpieczeństwa, 20% nauczycieli nie ukończyło szkolenia z pomocy przedlekarskiej.