Minister właściwy do spraw kultury fizycznej jest organem założycielskim i sprawuje nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Sportu (COS).

COS to jedyny w Polsce podmiot wyspecjalizowany w świadczeniu usług szkolenia sportowego na najwyższym poziomie.

Struktura COS to: