Model organizacji sportu osób niepełnosprawnych w Polsce związany jest z rodzajem niepełnosprawności: