Liczba uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019

Rok szkolny Uczniowie z autyzmem lub zespołem Aspergera Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem Łączna liczba uczniów
2016/2017 27794 10264 38058
2017/2018 34437 11742 46179
2018/2019 40884 13520 54404

Źródło: Dane System Informacji Oświatowej na 30 września 2016, 2017 i 2018 r.