Źródło: Dane Elektronicznego Krajowego System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.