Liczba pracowników ZAZ z autyzmem, zespołem Aspergera w wybranych województwach w 2018 r. W całym kraju było łącznie: 45 osób z autyzmem zatrudnionych w 9 jednostkach ZAZ.

Województwo Liczba zatrudnionych osób z autyzmem Lizba ZAZ, w których osoby te były zatrudnione
łódzkie 0 0
mazowieckie 24 1
podlaskie 4 2
podkarpackie 12 4
świętokrzyskie 3 1
wielkopolskie 2 1

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie informacji z 47 WTZ.