Liczba uczestników WTZ z autyzmem i zespołem Aspergera w wybranych województwach w latach 2016 - 2018.

Województwo Uczestnicy w 2016 Uczestnicy w 2017 Uczestnicy w 2018
łódzkie 11 13 15
mazowieckie 38 39 46
podlaskie 4 4 4
podkarpackie 39 53 66
świętokrzyskie 7 9 10
wielkopolskie 62 69 70

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie informacji ze 107 WTZ.