Uczniowie z autyzmem lub zespołem Aspergera w roku szkolnym 2018/2019.

Źródło: Dane System Informacji Oświatowej na 30 września 2018 r.