Średnie wyniki egzaminu maturalnego wszystkich zdających (ogółem) oraz absolwentów z autyzmem lub zespołem Aspergera w 2019 r.

Przedmiot i poziom egzaminu Średnie wyniki wszystkich zdających Średnie wyniki absolwentów z autyzmem lub zespołem Aspergera
Język polski poziom podstawowy 55% 55%
Matematyka poziom podstawowy 56% 52%
Matematyka poziom rozszerzony 29% 34%
Język angielski poziom podstawowy 73% 74%
Język angielski poziom rozszerzony 57% 68%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE.