Ramy czasowe realizacji projektu: "Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie ...".

 1. Faza badawcza
  do 30.09.2020 r.
 2. Identyfikacja przemian i problemów ubezpieczeń rolnych
  Faza przygotowania do zastosowania wyników

  1.10.2020 - 30.06.2021 r.
 3. Analizy i popytu i podaży
  Praktyczna weryfikacja proponowanych produktów ubezpieczeniowych i propozycji nowelizacji ustawy

  1.07.2021 - 31.03.2022 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.