Proporcje pomiędzy źródłami wsparcia ze środków publicznych skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w latach 2017-2019.

 1. Środki poza systemem ubezpieczeń - ARiMR
  2567713,5 tys. zł
 2. Dopłaty z budżetu do składek ubezpieczeniowych
  1309673,9 tys. zł
 3. Wartość odroczeń płatności należności KOWR
  183765,3 tys. zł
 4. Obniżenie czynszu dzierżawnego - KOWR
  69663,6 tys. zł

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.