Odsetek pogłowia zwierząt gospodarskich objętego ubezpieczeniem w 2018 r.

  1. Drób ogółem
    8,7% - 17530,3 tys. szt
  2. Świnie
    0,5% - 52,2 tys. szt
  3. Bydło
    0,2% - 10,5 tys. szt

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych GUS.