Finansowania zadań na rzecz poprawy stanu technicznego torowisk tramwajowych we Wrocławiu w porównaniu do zidentyfikowanych potrzeb.

Rok 2016 2017 2018 2019
Wydatki w latach 2016-2018 z uwzględnieniem planu na 2019 r. w tys. zł 5 779,2 2 212,2 7 805 14 890
Potrzeby remontowe – wg planów Zarządu dróg we Wrocławiu w tys. zł 16 300 9 100 20 600 19 400

Średnia wydatków w latach 2016-2018 z uwzględnieniem planu na 2019 r. - 7 671,6 tys. zł rocznie.

Średnia potrzeb wg szacunku z 2019 r. - 32 755,5 tys. zł rocznie w perspektywie kolejnych 11 lat.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.