Stan techniczny torów tramwajowych we Wrocławiu w latach 2013-2018.

Rok 2016 2017 2018
Wyszczególnienie Długość (mtp) Wartość % Długość (mtp) Wartość % Długość (mtp) Wartość %
Długość ogółem 198 149,51 100% 196 068,10 100% 196 068,10 100%
Bardzo dobry 78 174,33 39,45% 59 131,31 30,16% 62 439,06 31,85%
Dobry 61 651,15 31,11% 49 909,58 25,46% 51 107,86 26,07%
Przeciętny 44 496,82 22,46% 62 114,52 31,68% 60 924,55 31,07%
Zły 11 745,47 5,93% 21 402,96 10,92% 18 426,90 9,40%
Bardzo zły 2 081,74 1,05% 3 509,73 1,79% 3 169,73 1,62%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.