Skontrolowane wydatki – 100 mld zł,
Główne nieprawidłowości: