Łączny wynik budżetu państwa i budżetu środków europejskich: