Zgłaszane do jednostek żądania usunięcia lub sprostowania danych

Jednostka Żądania usunięcia Żądania sprostowania
Urzad m.st. Warszawy 344 46
Urzad Miasta Łodzi 7 1
Mazowiecki Urzad Wojewódzki 5 1
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji 3 1
Małopolski Urzad Wojewódzki 3 brak
Urzad Miasta Krakowa 2 brak
Łódzki Urzad Wojewódzki 1 1
Urzad Miasta Siedlce 1 brak
9 pozostałych jednostek brak brak

Źródło: opracowanie własne NIK.