Zestawienie cel o pojemności większej niż cztery osoby na oddziałach zamkniętych w Służbie Więziennej.
Rodzaj celi Liczba cel w SW Łączna liczba osadzonych
5 osobowe 2125 9547
6 osobowe 601 3293
7 osobowe 349 2116
8 osobowe 133 902
9 osobowe 117 856
10 osobowe 47 437
11 osobowe 16 168
12 osobowe 22 247
13 osobowe 17 216
14 osobowe 5 57
15 osobowe 2 26
16 osobowe 19 290
17 osobowe 3 51
18 osobowe 1 17

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli (wg stanu na 21 listopada 2019 r.)