Zdarzenia nadzwyczajne w Służbie Więziennej
Rodzaj zdarzenia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
napaść na funkcjonariusza 112 148 139
zgwałcenie osadzonego 2 1 2
znęcanie się nad osadzonym 41 41 32
bójka lub pobicie 1102 127 132
samobójstwo osadzonego 25 25 23
usiłowanie dokonania samobójstwa 186 168 173
zgon osadzonego 111 169 135

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.