Samobójstwa i próby samobójcze
Rodzaj zdarzenia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
samobójstwa 25 25 23
usiłowanie dokonania samobójstwa 186 168 173
usiłowania samobójcze 223 208 198

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.