Wakaty w pionach ochrony - 8 skontrolowanych jednostek penitencjarnych.
Jednostka 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019
ZK Racibórz 2 1 7
AS katowice 0 0 3
AS Gdańsk 1 3 10
AS Wejcherowo 0 1 5
AS Szczecin 5 13 15
ZK Goleniów 4 1 40
ZK Grudziądz 3 0 1
ZK Włocławek 7 0 7

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.