Nadgodziny w Służbie Więziennej:

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.