Struktura podmiotowa badanej działalności

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada 100% udziałów w IDA Management sp. z o. o., która zarządza operacyjnie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Spółek ARP (spółki portfelowe FIZAN Spółek ARP) i Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Nieruchomości ARP (spółki portfelowe FIZAN Nieruchomości ARP). Drugi z funduszy został zlikwidowany, zakończenie likwidacji w dniu 31 sierpnia 2018 r. (wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 10 października 2018 r.). Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wykonuje (wykonywała dla zlikwidowanego funduszu) obowiązki na zgromadzeniu inwestorów obu funduszy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada udziały w spółki portfelowe ARP S.A. (spółki w nadzorze właścicielskim ARP S.A.).

Polski Fundusz Rozwoju S.A. posiada 100% udziałów w PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., który utworzył fundusze FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP oraz sprawował w nich obowiązki formalne (na podstawie umowy o zarządzanie/powierzenie czynności zarządzania + nadzór nad zarządzeniem z IDA Management sp. z o. o. oraz umowy o współpracy z Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.).

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.