Liczba spółek z udziałem ARP w latach 2014-2019.
Rok Spółki niepubliczne Spółki publiczne (giełdowe) Spółki niepubliczne stanowiące agencje rozwoju regionalnego, w tym dwie spółki zarządzające SSE Spółki niepubliczne w upadłości lub likwidacji Łącznie
2014 39 5 18 15 77
2015 36 3 16 16 71
2016 30 3 15 13 61
2017 27 4 13 9 53
2018 27 4 10 10 51
2019 38 3 10 9 60
2019 (30.06) 39 3 10 8 60

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.