Efekty wsparcia przez Ministra rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej w latach 2016 - 2018.

Wybudowano i przebudowano 1080 obiektów:

Zmodernizowano 131 obiektów:

Wsparcie objęł 986 szkół.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.