Liczba godzin aktywności fizycznej uczniów nieuczestniczących w Programie SKS (poza lekcjami wf) oraz uczestniczących w Programie SKS (poza lekcjami wf i zajęciami SKS).
Liczba godzin aktywności Uczniowie nieuczestniczący w Programie SKS Uczniowie uczestniczący w Programie SKS
nie uprawiam sportu i rekreacji 10,5% 4,6%
mniej niz 1 godzine 13,8% 11,8%
od 1 do 3 godzin 32,9% 35,3%
od 4 do 6 godzin 22,8% 25,8%
od 7 do 10 godzin 11,4% 13,8%
wiecej niz 10 godzin 8,6% 8,7%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.