Opinia uczniów, czy lubią uprawiać sport i chętnie ćwiczą na lekcjach wf oraz najchętniej uprawiane przez nich sporty.

Uczniowie nieuczestniczacy w Programie SKS odpowiedzieli na pytanie czy lubią uprawiać sport: Tak - 86,9%, Nie - 13,1%. Na pytanie czy chętnie ćwiczą na lekcjach WF: Tak - 87,5%, Nie - 12,5%. Najchętniej uprawiane przez nich sporty to:

Uczniowie uczestniczacy w Programie SKS odpowiedzieli na pytanie czy lubią uprawiać sport: Tak - 98,2%, Nie - 1,8%. Na pytanie czy chętnie ćwiczą na lekcjach WF: Tak - 98,2%, Nie - 1,8%. Najchętniej uprawiane przez nich sporty to:

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.