W 2016 roku liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach finansowanych z FRKF i FZSdU wynosiła 1,17 mln. W roku 2017 liczba ta wzrosła do 1,28 mln, a w 2018 1,55 mln. Łącznie było to 4 mln dzieci i młodzieży, a od 2017 do 2018 roku liczba uczestników wzrosła o 32,5%.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.