Finansowanie przez Ministra programów dot. rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
Rok Kwota finansowania
2016 91,6 mln zł
2017 143,0 mln zł
2018 180,7 mln zł

Łącznie wydano w latach 2016-2018 kwotę 415,3 mln zł, a pomiędzy 2016, a 2018 wydatki wzrosły o 97,3%.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.