Szwecja 7,7; Dania 3,1; Słowacja 3,1; Belgia 2,9; Hiszpania 2,2; Niemcy 2,2; Czechy 2,1; Finlandia 1,8; Wielka Brytania 1,3; Polska 0,8.

Dane Naczelnej Izby Lekarskiej oraz wzorce opieki geriatrycznej w innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE, K. Wieczorowska-Tobis, materiał z prezentacji podczas Panelu Ekspertów, Warszawa