2014 - 20845, 2013 - 19617, 2012 - 17969, 2011 - 15616.

Według danych Komendy Głównej Policji.