W latach 2008-2009 brak było monitoringu jakości robót drogowych. W tych latach oddano do użytku łącznie 833,98 km dróg co stanowi 38,2% dróg oddanych w latach 2008-2013.

W roku 2010 monitoring jakości był niepełny. W tym roku oddano do użytku 334,4 km dróg, co stanowi 15,3% dróg oddanych w latach 2008-2013.

W okresie od 2011 od pierwszego półrocza 2013 prowadzono pełny monitoring jakości. W tym czasie oddano do użytku 1012,97 km dróg, co stanowu 46,5% dróg oddanych w latach 2008-2013.

Drogi oddane do użytku w poszczegółnych latach: 2008 - 409,04 km; 2009 - 424,94 km; 2010 - 334,4 km; 2011 - 245,2 km; 2012 - 717,04 km; I półrocze 2013 - 50,73 km;