Potrzeby remontowe w tysiącach złotych: rok 2011 - 249 324, 2012 - 347 458, 2013 - 492 209.

Łączne nakłady remontowe w tysiącach złotych: rok 2011 - 49 759, 2012 - 42 038, 2013 - 39 478.

Źródło: kontrola NIK