Wykorzystanie środków PFRON przez samorządy powiatowe w latach 2011-2013:

50% - warsztaty terapii zajęciowej, 32,3% - 16 pozostałych zadań, 17,7% - sprzęt rehabilitacyjny.