Przygotowanie stron internetowych 40 instytucji publicznych do komunikowania z osobami z niepełnosprawnością słuchu (ocena osoby głuchej)