Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce
Wyszczególnienie 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stopa bezrobocia 18,0 19,0 17,6 14,8 11,2 9,5 11,9 12,4 12,5 13,4 13,4