Budżet państwa i budżet środków europejskich (w mld zł)
2013 2014 2014 a 2013 w procentach
Dochody 349,3 351,6 100,7
Wydatki 385,2 380,9 98,9
Wynik -35,9 -29,3 81,5