1996 - Polskie Radio S.A. rozpoczyna emisje testowe programów radiowych w technologii cyfrowej.

maj 2005 - Rada Ministrów przyjmuje Strategię przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej, która wskazuje na potrzebę cyfryzacji także emisji radiowej.

czerwiec 2010 - powstaje Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce zakładający przeznaczenie części częstotliwości na potrzeby radia cyfrowego.

grudzień 2011 - Polskie Radio S.A. powołuje specjalny zespół, który ma przygotować PR S.A. do stałego nadawania programów w technologii cyfrowej DAB+.

luty 2012 - Prezes UKE rezerwuje na rzecz PR S.A. częstotliwości do cyfrowego nadawania programów radiowych, w ramach tzw. multipleksu nr 3, obejmującego Programy: 1, 2, 3, 4 oraz Polskie Radio dla Zagranicy i regionalne programy radiofonii publicznej.

kwiecień 2012 - KRRiT odmawia finansowania projektu cyfryzacji radia z powodu malejących wpływów z abonamentu.

maj 2012 - Zarząd PR S.A. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług emisji programów radiowych w systemie cyfrowym (DAB+) i zawiesza realizację projektu.

październik 2012 - KRRiT informuje PR S.A. o rosnących wpływach z abonamentu i sugeruje wznowienie prac nad cyfryzacją emisji.

luty – czerwiec 2013 - PR S.A. przedstawia KRRiT Koncepcję uruchomienia stałej emisji cyfrowej.

1 października 2013 - startuje emisja cyfrowa 5 ogólnopolskich programów PR S.A., wyspecjalizowanych Radia Rytm i Polskiego Radia 24 oraz regionalnych programów RDC S.A. i Radia Katowice S.A.