Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Praca w NIK

Kompetentna, zdolna i zaangażowana kadra pracownicza to główny cel polityki kadrowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jeśli mają Państwo odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie to NIK czeka właśnie na Państwa. Informacje o aktualnych naborach publikujemy na naszej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej NIK.

Praca w NIK

Praca w NIK to służba Rzeczypospolitej i społeczeństwu. Izba mając świadomość swojej misji wobec państwa, dokłada wszelkich starań, aby realizujący ją pracownicy spełniali najwyższe wymagane standardy. Dlatego pracownicy rekrutowani do NIK powinni wykazać się ponadprzeciętną wiedzą i zdolnościami oraz posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Praca w NIKNabór do NIK

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów prowadzony jest w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie publicznego ogłoszenia. W ogłoszeniu podawane są informacje o wykazie wolnych stanowisk wraz z ich opisem, wymagania dla kandydata aplikującego na konkretne stanowisko, termin i sposób składania dokumentów.

 

Schemat procedury naboru do NIK

Schemat procedury naboru do NIK (opis grafiki)

Kandydaci do pracy na stanowiskach administracyjnych zatrudniani są po pozytywnej weryfikacji  przez zespół opiniujący. Po analizie nadesłanych ofert i przeprowadzonych rozmowach, zespół rekomenduje zatrudnienie konkretnych osób/osoby. Zespół ocenia kwalifikacje i doświadczenie aplikujących.

Szkolenie kadr NIK

Na podstawie decyzji Prezesa NIK, na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej zatrudniane są osoby na stanowiska obsługi. Wniosek o zatrudnienie musi być wcześniej zaakceptowany przez członka ścisłego Kierownictwa NIK, któremu dana jednostka podlega.

Pracownicy NIK należą do kategorii pracowników sfery administracji państwowej. Ustawa o NIK, wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz wskazane w ustawie przepisy o pracownikach urzędów państwowych regulują pozycję osób zatrudnionych w Izbie.

 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 25 stycznia 2010 09:58
Data publikacji: 25 stycznia 2010 09:58
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 25 września 2015 08:54
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Ułatwienia dostępu

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052