Praca w NIK

Praca w NIK

Praca w NIK to służba Rzeczypospolitej i społeczeństwu. Izba mając świadomość swojej misji wobec państwa, dokłada wszelkich starań, aby realizujący ją pracownicy spełniali najwyższe wymagane standardy. Dlatego pracownicy rekrutowani do NIK powinni wykazać się ponadprzeciętną wiedzą i zdolnościami oraz posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Praca w NIKNabór do NIK

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów prowadzony jest w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie publicznego ogłoszenia. W ogłoszeniu podawane są informacje o wykazie wolnych stanowisk wraz z ich opisem, wymagania dla kandydata aplikującego na konkretne stanowisko, termin i sposób składania dokumentów.

 

Schemat procedury naboru do NIK (link do opisu poniżej)

Schemat procedury naboru do NIK (opis grafiki)

Kandydaci do pracy na stanowiskach administracyjnych i obsługi zatrudniani są zgodnie z zarządzeniem nr 48/2015 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli.

Szkolenie kadr NIK

Pracownicy NIK należą do kategorii pracowników sfery administracji państwowej. Ustawa o NIK, wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz wskazane w ustawie przepisy o pracownikach urzędów państwowych regulują pozycję osób zatrudnionych w Izbie.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 stycznia 2010 09:58
Data publikacji:
25 stycznia 2010 09:58
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 marca 2020 13:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie