Praktyki w NIK

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o praktyki w NIK jest poprawne wypełnienie formularza dostępnego na stronie nik.gov.pl, ze wskazaniem preferowanej jednostki organizacyjnej, w której praktyki mają się odbyć (informacje o strukturze organizacyjnej NIK są dostępne na stronie www.nik.gov.pl/o-nik/struktura-organizacyjna-nik, a poszczególne jednostki opisane w zarządzeniu prezesa NIK z dn. 29 sierpnia 2011 roku).

Uzasadniając wybór jednostki organizacyjnej należy wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób praktyka w NIK przyczyni się do rozwoju umiejętności kandydata i jakie korzyści może odnieść Izba z praktyki.

Do formularza należy dołączyć ramowy program praktyk proponowany przez uczelnię, a następnie, ale dopiero po uzyskaniu wstępnej akceptacji podania - skierowanie na praktyki z uczelni z wpisanym uzgodnionym terminem praktyk.

Praktyki odbywają się na podstawie umowy, którą NIK zawiera z uczelnią, na wzorcu opracowanym przez NIK. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 71/2014 Prezesa NIK z dnia 24 września 2014 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk oraz staży w NIK i przed wysłaniem formularza zgłoszenia na praktyki w NIK należy uzyskać zapewnienie z uczelni, że umowa z NIK może zostać zawarta.

NIK nie zawiera innych umów związanych z odbywaniem praktyk studenckich oraz staży poza wskazanymi w zarządzeniu nr. 71/2014

Przy rozpatrywaniu wniosku o praktyki brane są pod uwagę możliwości prawne odbycia praktyki w wybranej jednostce (tj. biurze, departamencie, delegaturze) oraz możliwości organizacyjne NIK.

Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, osoba odpowiedzialna za organizację praktyk w NIK, sporządza umowę. Umowy drukowane samodzielnie przez Studenta z Zarządzenia Prezesa NIK dot. praktyk studenckich nie będą honorowane.

Podczas praktyk w NIK praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego w okresie praktyk.

Wniosek o praktyki w NIK należy składać najpóźniej z minimalnym miesięcznym wyprzedzeniem od deklarowanego przez Państwa terminu odbycia praktyki.

Wypełnij formularz >>

Koordynator praktyk w NIK:

Jolanta Kruszewska
Główny specjalista
Biuro Organizacyjne NIK
tel.: 22 444 5103

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 października 2014 09:43
Data publikacji:
01 października 2014 09:43
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 września 2020 10:05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Aktualności

Czy wiesz, że..

Ponad 70 proc. pracowników NIK to kontrolerzy.