Rada do Spraw Ochrony Zwierząt

Rada może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych oraz powoływać doraźne zespoły spoza swojego składu, a także − zapraszać do udziału w swoich pracach, w szczególności na posiedzenia, osoby niewchodzące w skład Rady.

Do zadań Rady należy inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, w szczególności poprzez opiniowanie tematów kontroli związanych z ochroną zwierząt, zgłoszonych do planu pracy NIK, wskazywanie istotnych zagadnień mogących być przedmiotem kontroli planowych i przedstawianie propozycji tematów takich kontroli, proponowanie rozwiązań systemowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, a także − udział w panelach ekspertów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i organizacjami zawodowymi.

Rada, składająca się z przedstawicieli środowiska związanego z ochroną zwierząt oraz pracowników NIK, działa pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących, na posiedzeniach zwoływanych planowo raz w ciągu miesiąca.

Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK

Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Dobre i złe praktyki w ochronie zwierząt

Sejm przychylił się do wniosku NIK

NIK o dofinansowywaniu sterylizacji zwierząt

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Propozycja stanowiska Najwyższej Izby Kontroli w zakresie możliwości podjęcia przez gminę uchwały o dofinansowaniu sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli (Plik PDF)

NIK wraca do tematu zapobiegania bezdomności zwierząt

Konferencja w Kaliszu o dobrych praktykach w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Konferencja "Stan ochrony zwierząt w Polsce"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 lipca 2015 13:39
Data publikacji:
30 lipca 2015 13:39
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 maja 2017 15:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że..

W 2016 roku NIK zorganizowała 12 paneli ekspertów z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych.