Wyszukane artykuły - "ETO"


Artykuły (40):

ETO o działaniach UE na rzecz dobrostanu zwierząt

Wdrażanie wytycznych Komisji Europejskiej dot. warunków transportu i metod uboju zwierząt oraz dobrostanu świń nie odbywa się bez problemów, zwłaszcza w praktyce - wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, które Janusz Wojciechowski, polski przedstawiciel w ETO zaprezentował podczas konferencji w NIK. Działania Unii Europejskiej na rzecz dobrostanu zwierząt przyniosły sukcesy w istotnych obszarach. Niestety w przypadku zwierząt gospodarskich nadal występują uchybienia. Kontrolerzy podkreślają, że co do zasady państwa członkowskie w odpowiedzi na zalecenia Komisji podejmują odpowiednie działania, choć zdarza się, że zajmuje im to dużo czasu.

więcej treści z artykułu: ETO o działaniach UE na rzecz dobrostanu zwierząt

Czy osiągnięto główny cel części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu? Najnowszy raport ETO

W celu ograniczenia wymogów w zakresie korekt Komisja Europejska korzystała z bardzo dużej swobody decyzyjnej, zarówno ustanawiając przepisy wykonawcze, jak i w odniesieniu do indywidualnych decyzji. Zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w efekcie nie nadała wystarczająco dużego znaczenia osiągnięciu głównego celu rozporządzenia w sprawie części zapobiegawczej. Budzi to szczególne obawy w przypadku kilku państw członkowskich o wysokim poziomie długu publicznego, który może wywołać problemy na rynku związane z brakiem stabilności finansów publicznych tych państw podczas kolejnej recesji. Wyniki raportu ETO zaprezentował w NIK Janusz Wojciechowski, polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Czy osiągnięto główny cel części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu? Najnowszy raport ETO

ETO kontroluje i chwali Polskę

350 dni – tyle średnio spędzają na kontrolach w naszym kraju audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska jest jednym z czterech państw Wspólnoty najczęściej odwiedzanych przez unijnych kontrolerów. Pozostaje też liderem prawidłowego wydatkowania środków UE. Podczas konferencji w NIK polski członek ETO Janusz Wojciechowski podsumował zeszłoroczne raporty Trybunału.

więcej treści z artykułu: ETO kontroluje i chwali Polskę

ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

Poważne uchybienia i luki w unijnych kontrolach celnych wskazują na to, że nie są one przeprowadzane skutecznie – stwierdzono w najnowszym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wpływa to negatywnie na finanse UE – przypomniał polski członek ETO, Janusz Wojciechowski, który oprócz raportu o unijnych kontrolach celnych zaprezentował w NIK także ustalenia nt. skuteczności polityki zazieleniania.

więcej treści z artykułu: ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

ETO o rozwoju obszarów wiejskich

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że nowy proces planowania wydatków unijnych na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany, a występujące w nim niedociągnięcia odbijają się niekorzystnie na osiąganych wynikach. Kontrolerzy stwierdzili również, że pomimo wysiłków Komisji Europejskiej wdrażanie programów nie zaczęło się wcześniej niż w poprzednim okresie, a wydatkowanie środków odbywało się wolniej.

więcej treści z artykułu: ETO o rozwoju obszarów wiejskich

40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

ETO, z którym NIK łączą szczególnie bliskie relacje, obchodzi w tym miesiącu 40. rocznicę utworzenia. Fakt ten uczcili podczas zebrania Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu prezesi najwyższych organów kontroli oraz szefowie głównych instytucji unijnych. Wcześniej prezes Krzysztof Kwiatkowski spotkał się osobiście ze stojącym na czele Trybunału Klausem-Heinerem Lehnem.

więcej treści z artykułu: 40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

Kryzys zaufania obywateli do instytucji publicznych oraz rola najwyższych organów kontroli w jego odbudowaniu - to główny temat tegorocznego zebrania Komitetu Kontaktowego szefów NOK Unii Europejskiej. - Krajowe instytucje audytu powinny wybierać do kontroli tematy bliskie obywatelom, które wywierają wpływ na ich codzienne życie - powiedział podczas konferencji w Luksemburgu prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski oraz polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski podpisali w Warszawie porozumienie o zasadach współpracy w ramach kontroli ochrony powietrza. List intencyjny NIK i ETO wiąże się z rozpoczęciem kontroli na terenie Polski. Audyt jest równolegle prowadzony w kilkunastu państwach europejskich. Wspólny raport, podsumowujący wnioski ze wszystkich krajów, zostanie zaprezentowany w połowie 2018 r.

więcej treści z artykułu: NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

Najnowszy raport ETO o systemie kontroli rybołówstwa zaprezentowany w NIK

Według najnowszego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego unijnego systemu kontroli rybołówstwa, państwa członkowskie i Komisja Europejska poczyniły w ostatnich latach postępy w tym obszarze. Niemniej UE nie ma wystarczająco skutecznego systemu kontroli, który wspierałby wspólną politykę rybołówstwa, na co szczególną uwagę zwrócił Janusz Wojciechowski, członek ETO, prezentując w NIK wyniki raportu.

więcej treści z artykułu: Najnowszy raport ETO o systemie kontroli rybołówstwa zaprezentowany w NIK

NIK i ETO o kontroli jakości powietrza i ochronie zwierząt

O sprawdzaniu dwóch ważnych dla obywateli Unii obszarów: ochrony jakości powietrza – największej od kilkunastu lat kontroli w Europie – oraz dobrostanu zwierząt rozmawiali Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski. Robocze spotkanie w tych sprawach odbyło się w siedzibie NIK.

więcej treści z artykułu: NIK i ETO o kontroli jakości powietrza i ochronie zwierząt

Przeczytaj treść ponownie