Wyszukane artykuły - "ETO"


Artykuły (38):

ETO kontroluje i chwali Polskę

350 dni – tyle średnio spędzają na kontrolach w naszym kraju audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska jest jednym z czterech państw Wspólnoty najczęściej odwiedzanych przez unijnych kontrolerów. Pozostaje też liderem prawidłowego wydatkowania środków UE. Podczas konferencji w NIK polski członek ETO Janusz Wojciechowski podsumował zeszłoroczne raporty Trybunału.

więcej treści z artykułu: ETO kontroluje i chwali Polskę

ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

Poważne uchybienia i luki w unijnych kontrolach celnych wskazują na to, że nie są one przeprowadzane skutecznie – stwierdzono w najnowszym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wpływa to negatywnie na finanse UE – przypomniał polski członek ETO, Janusz Wojciechowski, który oprócz raportu o unijnych kontrolach celnych zaprezentował w NIK także ustalenia nt. skuteczności polityki zazieleniania.

więcej treści z artykułu: ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

ETO o rozwoju obszarów wiejskich

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że nowy proces planowania wydatków unijnych na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany, a występujące w nim niedociągnięcia odbijają się niekorzystnie na osiąganych wynikach. Kontrolerzy stwierdzili również, że pomimo wysiłków Komisji Europejskiej wdrażanie programów nie zaczęło się wcześniej niż w poprzednim okresie, a wydatkowanie środków odbywało się wolniej.

więcej treści z artykułu: ETO o rozwoju obszarów wiejskich

40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

ETO, z którym NIK łączą szczególnie bliskie relacje, obchodzi w tym miesiącu 40. rocznicę utworzenia. Fakt ten uczcili podczas zebrania Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu prezesi najwyższych organów kontroli oraz szefowie głównych instytucji unijnych. Wcześniej prezes Krzysztof Kwiatkowski spotkał się osobiście ze stojącym na czele Trybunału Klausem-Heinerem Lehnem.

więcej treści z artykułu: 40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

Kryzys zaufania obywateli do instytucji publicznych oraz rola najwyższych organów kontroli w jego odbudowaniu - to główny temat tegorocznego zebrania Komitetu Kontaktowego szefów NOK Unii Europejskiej. - Krajowe instytucje audytu powinny wybierać do kontroli tematy bliskie obywatelom, które wywierają wpływ na ich codzienne życie - powiedział podczas konferencji w Luksemburgu prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski oraz polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski podpisali w Warszawie porozumienie o zasadach współpracy w ramach kontroli ochrony powietrza. List intencyjny NIK i ETO wiąże się z rozpoczęciem kontroli na terenie Polski. Audyt jest równolegle prowadzony w kilkunastu państwach europejskich. Wspólny raport, podsumowujący wnioski ze wszystkich krajów, zostanie zaprezentowany w połowie 2018 r.

więcej treści z artykułu: NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

Najnowszy raport ETO o systemie kontroli rybołówstwa zaprezentowany w NIK

Według najnowszego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego unijnego systemu kontroli rybołówstwa, państwa członkowskie i Komisja Europejska poczyniły w ostatnich latach postępy w tym obszarze. Niemniej UE nie ma wystarczająco skutecznego systemu kontroli, który wspierałby wspólną politykę rybołówstwa, na co szczególną uwagę zwrócił Janusz Wojciechowski, członek ETO, prezentując w NIK wyniki raportu.

więcej treści z artykułu: Najnowszy raport ETO o systemie kontroli rybołówstwa zaprezentowany w NIK

NIK i ETO o kontroli jakości powietrza i ochronie zwierząt

O sprawdzaniu dwóch ważnych dla obywateli Unii obszarów: ochrony jakości powietrza – największej od kilkunastu lat kontroli w Europie – oraz dobrostanu zwierząt rozmawiali Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski. Robocze spotkanie w tych sprawach odbyło się w siedzibie NIK.

więcej treści z artykułu: NIK i ETO o kontroli jakości powietrza i ochronie zwierząt

Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne i polski przedstawiciel w ETO, Janusz Wojciechowski spotkali się z członkami Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, powołanej w 2015 r. przez prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Przedstawiono działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz listę wdrożonych już oraz proponowanych przez Radę zmian w prawie.

więcej treści z artykułu: Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

Przeczytaj treść ponownie