Wyszukane artykuły - "EURO 2012"


Artykuły (13):

NIK o wrocławskim stadionie

Delegatura NIK we Wrocławiu skierowała do miejscowej Prokuratury Apelacyjnej dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z budową i użytkowaniem stadionu miejskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w innych sprawach delegatura zawiadomiła Prokuraturę Rejonową, Urząd Skarbowy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

więcej treści z artykułu: NIK o wrocławskim stadionie

NIK o policyjnych rejestrach przed EURO 2012

W Polsce nie funkcjonuje rejestr cudzoziemców objętych zakazem stadionowym, bo Policja zbyt późno zabrała się za umieszczanie informacji o zakazach zagranicznych w swojej bazie danych (obowiązek wprowadzania tego rodzaju danych wynika z art. 40 pkt 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Brak tego rodzaju informacji utrudni policjantom rozpoznanie osób, które mogą stwarzać zagrożenia podczas EURO 2012, a organizatorom mistrzostw uniemożliwi zastosowanie odmowy wstępu wobec kibiców objętych zakazem zagranicznym. Kontrolerzy ustalili też, że polskie sądy z opóźnieniem przekazują informacje o orzeczonych zakazach stadionowych, co umożliwia ukaranym chuliganom wstęp na kolejne mecze.

więcej treści z artykułu: NIK o policyjnych rejestrach przed EURO 2012

Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

Dlaczego tak wielu rodziców nie może znaleźć przedszkola dla swoich dzieci? Czy polskiej młodzieży grozi plaga otyłości? Jak wygląda stan przygotowań do EURO 2012? O najważniejszych kontrolach przeprowadzonych w 2011 r. przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego opowiada dyr. Grzegorz Buczyński.

więcej treści z artykułu: Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

NIK o EURO 2012

W przygotowaniach do EURO 2012 nastąpił postęp. Jednak skala opóźnień, zarzuconych przedsięwzięć oraz źle wykonanych inwestycji jest na tyle duża, że może to zagrażać prawidłowemu przebiegowi imprezy.

więcej treści z artykułu: NIK o EURO 2012

Kontrole międzynarodowe NIK w 2010 roku

Przygotowania do Euro 2012, programy wspierające wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ochrona przed chorobami zakaźnymi zwierząt – to problematyka wybranych kontroli międzynarodowych, jakie NIK przeprowadziła wspólnie z innymi, głównie europejskimi najwyższymi organami kontroli w ubiegłym roku.

więcej treści z artykułu: Kontrole międzynarodowe NIK w 2010 roku

NIK i Izba Obrachunkowa Ukrainy planują kolejną kontrolę przed EURO 2012

W Polsce i na Ukrainie trwają intensywne przygotowania do turnieju EURO 2012. Już 8 czerwca 2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie rozegrany pierwszy mecz Mistrzostw Europy. NIK i Izba Obrachunkowa Ukrainy sukcesywnie kontrolują postęp i jakość prowadzonych prac. Przedstawiciele obu instytucji podpisali 28 kwietnia porozumienie dotyczące czwartej i ostatniej kontroli przygotowań do turnieju.

więcej treści z artykułu: NIK i Izba Obrachunkowa Ukrainy planują kolejną kontrolę przed EURO 2012

Wyniki kontroli NIK na grudniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w grudniu w niemal 70 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych, w tym Podkomisji ds. przygotowań Polski do organizacji EURO 2012. Szczególne zainteresowanie wzbudziły w Sejmie dwa raporty Izby – o drogach w miastach i ogródkach działkowych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na grudniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Funkcjonowanie numeru alarmowego 112, przygotowania do EURO 2012 oraz efektywność wychowania fizycznego w szkołach - informacje m.in. z tych kontroli prezentowali we wrześniu na forum komisji sejmowych przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o numerze alarmowym 112

Polska od sześciu lat nie potrafi uruchomić spójnego i sprawnego systemu obsługi numeru alarmowego 112. Działający obecnie system zastępczy jest prowizoryczny i nieskuteczny. Szanse na poprawę sytuacji przed EURO 2012 są niewielkie. To może wpłynąć negatywnie na wizerunek Polski podczas największej masowej imprezy sportowej w powojennej historii naszego kraju - ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o numerze alarmowym 112

NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Przygotowania do EURO 2012 opóźniają się. Blisko połowa ze skontrolowanych przez NIK przedsięwzięć nie jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Już wiadomo, że części zadań nie uda się ukończyć przed rozpoczęciem mistrzostw. Wywiązanie się w terminie z wielu pozostałych inwestycji - drogowych, kolejowych i lotniczych - stoi pod znakiem zapytania.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Przeczytaj treść ponownie