Wyszukane artykuły - "EUROSAI"


Artykuły (32):

Szansa na poprawę komunikacji w EUROSAI?

Opracowanie propozycji unowocześnionej strony internetowej EUROSAI było jednym z tematów spotkania specjalistów ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej najwyższych organów kontroli Austrii, Czech, Gruzji, Litwy, Łotwy, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Z prośbą o pomoc w stworzeniu strategii komunikacyjnej EUROSAI zwrócił się NOK Łotwy będący członkiem Zarządu EUROSAI odpowiedzialnym za portfolio komunikacji. Specjaliści podkreślili konieczność bliższej współpracy oraz wzajemnego wsparcia i  wymiany doświadczeń w zakresie komunikacji między poszczególnymi krajowymi organami kontroli.

więcej treści z artykułu: Szansa na poprawę komunikacji w EUROSAI?

Zarząd EUROSAI: zmieniamy się na lepsze

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli szuka sposobów, by działać jeszcze sprawniej i efektywniej. W tym celu jej Zarząd odbył w Stambule roboczą naradę. Szefowie ośmiu europejskich instytucji kontrolnych dyskutowali m.in. o postępach w realizacji przyjętego przed rokiem Planu Strategicznego. W spotkaniu wziął udział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski – od 2017 roku wiceprzewodniczący EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Zarząd EUROSAI: zmieniamy się na lepsze

Europejscy metodycy pierwszy raz razem

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie dyrektorów metodyki europejskich Najwyższych Organów Kontroli. Gospodarzem była Najwyższa Izba Kontroli, której prezes Krzysztof Kwiatkowski współprzewodniczy zarządowi Europejskiej Organizacji NOK – EUROSAI oraz razem z NOK Szwecji koordynuje drugi cel strategiczny EUROSAI na lata 2017 – 2023. Na zaproszenie NIK do Warszawy przybyły delegacje z prawie 30 instytucji kontrolnych. Spotkanie było pierwszym z cyklu planowanych spotkań poświęconych aktualnym potrzebom w zakresie rozwoju instytucjonalnego Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: Europejscy metodycy pierwszy raz razem

„Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

Najwyższa Izba Kontroli podpisała razem z Najwyższym Urzędem Kontroli Republiki Czeskiej oraz Tureckim Trybunałem Obrachunkowym deklarację o partnerstwie i bliskiej współpracy. Te trzy najwyższe organy kontroli stoją obecnie na czele EUROSAI – Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: „Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

NIK na Kongresie EUROSAI

Ponad 50 delegacji bierze udział w rozpoczętym właśnie, jubileuszowym X Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. W trakcie obrad w Stambule delegaci omawiają i przygotowują się do zatwierdzenia m.in. nowego planu strategicznego Organizacji. Polska NIK jest europejskim liderem w przeprowadzaniu tzw. międzynarodowych kontroli równoległych, w których często uczestniczy kilkanaście organów kontroli, jak np. kontrola jakości powietrza, której NIK jest współkoordynatorem dla 15 najwyższych organów kontroli. Kongres wybierze także nowe władze EUROSAI i audytora wewnętrznego.

więcej treści z artykułu: NIK na Kongresie EUROSAI

Spotkanie europejskiej grupy ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli z czternastu krajów oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dyskutowali w Rzymie o tym, jak wykorzystywać publiczne pieniądze, by maksymalnie efektywnie zapobiegać skutkom m.in. klęsk żywiołowych. W spotkaniu wzięła udział delegacja NIK z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na czele.

więcej treści z artykułu: Spotkanie europejskiej grupy ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof

NIK na Zarządzie EUROSAI

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uczestniczy w nadzwyczajnym 45. posiedzeniu zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli współpracujące w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w Europie. Celem dwudniowego spotkania jest uzgodnienie Planu Strategicznego na lata 2017-2023.

więcej treści z artykułu: NIK na Zarządzie EUROSAI

INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

Pierwszy w historii standard INTOSAI dotyczący podstaw kontroli informatycznej, powszechny format elektronicznych danych księgowych oraz oprogramowanie umożliwiające zarządzanie kontrolami to tylko wybrane projekty międzynarodowe, nad którymi pracowali w NIK uczestnicy dwóch konferencji informatycznych: europejskiej EUROSAI i światowej INTOSAI. Przedstawiciele NOK z kilkudziesięciu krajów zapoznali się także z Systemem Dozoru Elektronicznego w Polsce - modelowym przykładem wdrożenia kompletnego projektu IT.

więcej treści z artykułu: INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

Przeczytaj treść ponownie