Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wyszukane artykuły - "EUROSAI"


Artykuły (25):

Spotkanie europejskiej grupy ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli z czternastu krajów oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dyskutowali w Rzymie o tym, jak wykorzystywać publiczne pieniądze, by maksymalnie efektywnie zapobiegać skutkom m.in. klęsk żywiołowych. W spotkaniu wzięła udział delegacja NIK z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na czele.

więcej treści z artykułu: Spotkanie europejskiej grupy ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof

NIK na Zarządzie EUROSAI

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uczestniczy w nadzwyczajnym 45. posiedzeniu zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli współpracujące w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w Europie. Celem dwudniowego spotkania jest uzgodnienie Planu Strategicznego na lata 2017-2023.

więcej treści z artykułu: NIK na Zarządzie EUROSAI

INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

Pierwszy w historii standard INTOSAI dotyczący podstaw kontroli informatycznej, powszechny format elektronicznych danych księgowych oraz oprogramowanie umożliwiające zarządzanie kontrolami to tylko wybrane projekty międzynarodowe, nad którymi pracowali w NIK uczestnicy dwóch konferencji informatycznych: europejskiej EUROSAI i światowej INTOSAI. Przedstawiciele NOK z kilkudziesięciu krajów zapoznali się także z Systemem Dozoru Elektronicznego w Polsce - modelowym przykładem wdrożenia kompletnego projektu IT.

więcej treści z artykułu: INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

IX Kongres EUROSAI

W Hadze podczas IX Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) spotkali się szefowie NOK Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i miało na celu podjęcie współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego NOK Ukrainy, szczególnie w zakresie kontroli środków europejskich.

więcej treści z artykułu: IX Kongres EUROSAI

Prezes NIK w Wilnie

Prezes NIK zakończył dwudniową (26-27 maja) wizytę w stolicy Litwy. Najwyższe organy kontroli obu państw od kilku lat systematycznie współpracują. Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalna Litwy Giedre Svediene otworzyli wspólnie w Wilnie spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Był także czas na rozmowę o Ukrainie.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Wilnie

NIK faworytem do kierowania grupą EUROSAI ds. IT

NIK przygotowuje się do przejęcia przewodnictwa w międzynarodowej grupie do spraw technologii informatycznych. Grupa działa w ramach EUROSAI - organizacji skupiającej najwyższe organy kontroli Starego Kontynentu. O tym, jak duże to wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie, opowiada Paweł Banaś, radca prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: NIK faworytem do kierowania grupą EUROSAI ds. IT

Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

Europejskie najwyższe organy kontroli sprawdziły, jak w poszczególnych krajach funkcjonują zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi. W ostatnich dniach odbyło się w Sofii spotkanie grupy zadaniowej, która pilotuje ten międzynarodowy audyt. Wspólny raport z kontroli zostanie sygnowany przez szefów NOK podczas IX Kongresu EUROSAI w Hadze.

więcej treści z artykułu: Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

NIK w Zarządzie INTOSAI

NIK wejdzie w skład Zarządu INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. To dla Izby wyróżnienie i jednocześnie szansa, by pomóc w promocji niezależnej kontroli państwowej, upowszechniać zasadę gospodarności w sektorze publicznym oraz przyczyniać się do demokratyzacji świata.

więcej treści z artykułu: NIK w Zarządzie INTOSAI

Nowy Plan strategiczny EUROSAI

Podczas VIII Kongresu EUROSAI przyjęto pierwszy w historii organizacji plan strategiczny. To jedna z najważniejszych inicjatyw zakończonej niedawno polskiej prezydencji w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: Nowy Plan strategiczny EUROSAI

Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

31 maja Najwyższa Izba Kontroli, po trzyletnim przewodnictwie w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, przekazała prezydencję Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii. Raport polskiej prezydencji podsumowuje najważniejsze inicjatywy NIK.

więcej treści z artykułu: Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052